Sivun sisältö

Vastaus

”Käsittelyllä” tarkoitetaan monenlaisia toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten henkilötietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

Yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, joka on osittain tai kokonaan automaattista, sekä sellaisten henkilötietojen käsittelyyn muussa kuin automaattisessa muodossa, jotka muodostavat rekisterin osan.

Joitakin esimerkkejä käsittelystä

  • henkilöstöhallinto ja palkanmaksu
  • henkilötietoja sisältävän yhteystietokannan käyttö
  • mainosten lähettäminen sähköpostitse*
  • henkilötietoja sisältävien asiakirjojen silppuaminen
  • jonkun henkilön valokuvan julkaiseminen verkkosivustolla
  • IP- tai MAC-osoitteiden tallentaminen
  • videokuvaus.

*Muista, että suoramarkkinointisähköpostiviestien lähettämisessä on noudatettava myös sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin markkinointisääntöjä.

Viitteet