Vastus

Töötlemine hõlmab mitmesuguseid isikuandmetega tehtavaid, muuhulgas käsitsi või automatiseeritud toiminguid. Nende toimingute hulka kuuluvad kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Isikuandmete kaitse üldmäärust kohaldatakse isikuandmete täielikult või osaliselt automatiseeritud töötlemise suhtes ja isikuandmete automatiseerimata töötlemise suhtes, kui need kuuluvad andmete kogumisse.

Töötlemise näited

  • Personalijuhtimine ja palgaarvestus
  • Isikuandmeid sisaldava kontaktandmete andmebaasi kasutamine või juurdepääs sellele
  • E-posti saatmine reklaamiks*
  • Isikuandmeid sisaldavate dokumentide purustamine
  • Isiku foto veebilehele postitamine või panemine
  • IP- või MAC-aadresside säilitamine
  • Videovalve

* Pidage meeles, et elektronpostiga otseturunduse saatmisel tuleb järgida ka eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlevas direktiivis sätestatud turunduseeskirju.

Viited

  • Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 lõiked 2 ja 6.