Vsebina strani

Odgovor

Organi za varstvo podatkov so neodvisni javni organi, ki imajo preiskovalna in popravljalna pooblastila za nadzor uporabe prava o varstvu podatkov. Zagotavljajo strokovno svetovanje o vprašanjih v zvezi z varstvom podatkov in obravnavajo vložene pritožbe zoper kršitve splošne uredbe o varstvu podatkov in ustreznih nacionalnih predpisov. V vsaki državi EU je en tak organ.

Na splošno velja, da je glavna kontaktna točka za vprašanja v zvezi z varstvom podatkov organ za varstvo podatkov v državi EU, v kateri ima vaša organizacija sedež. Če pa vaše podjetje obdeluje podatke v različnih državah EU ali je del skupine podjetij s sedežem v različnih državah EU, je glavna kontaktna točka v tem primeru morda organ za varstvo podatkov v drugi državi.

Poiščite svoj nacionalni organ za varstvo podatkov na spletu.

Reference

  • Člen 4(16), poglavje VI (členi 51–59); uvodne izjave 117–123 SUVP
  • Smernice delovne skupine iz člena 29 za opredelitev vodilnega nadzornega organa, WP 244
  • Smernice delovne skupine iz člena 29 za opredelitev vodilnega nadzornega organa upravljavca ali obdelovalca in Priloga II – Pogosta vprašanja