Pe această pagină:

Răspuns

APD sunt autorități publice independente care supraveghează, prin competențe de investigare și competențe corective, aplicarea legii privind protecția datelor. Acestea oferă consultanță de specialitate privind problemele legate de protecția datelor și tratează plângerile referitoare la încălcări ale Regulamentului general privind protecția datelor și ale legilor naționale relevante. Există o astfel de autoritate în fiecare stat membru al UE.

În general, principalul punct de contact pentru întrebări legate de protecția datelor este APD din statul membru al UE în care are sediul societatea/organizația dvs. Dacă însă societatea/organizația dvs. prelucrează date în diferite state membre ale UE sau face parte dintr-un grup de societăți cu sedii în diferite state membre ale UE, punctul principal de contact poate fi o APD dintr-un alt stat membru al UE.

Găsiți online autoritatea dvs. națională de protecție a datelor.

Referințe

  • Articolul 4 punctul 16 și capitolul VI (articolele 51-59) și considerentele (117)-(123) ale RGPD
  • Orientările Grupului de lucru al articolului 29 privind autoritatea de supraveghere principală, WP 244
  • Orientările Grupului de lucru al articolului 29 pentru identificarea autorității de supraveghere principale a unui operator sau a unei persoane împuternicite de operator și anexa II – „Întrebări frecvente”