Válasz

Az adatvédelmi hatóság független állami hatóság, amely vizsgálati és korrekciós hatáskörrel rendelkezve felügyeli az adatvédelmi jogszabályok alkalmazását. A hatóság szakértői tanácsot ad az adatkezelési problémákkal kapcsolatban, illetve kezeli az általános adatvédelmi rendelet és a releváns nemzeti jogszabályok megsértése miatt benyújtott panaszokat. Minden uniós tagállamban egy adatvédelmi hatóság van.

Általánosságban érvényes az, hogy az adatvédelmi kérdésekkel foglalkozó fő kapcsolattartó pont azon uniós tagállam adatvédelmi hatósága, ahol a vállalkozás/szervezet székhelye van. Ha azonban vállalkozása/szervezete különböző uniós tagállamokban kezel adatokat, vagy egy különböző uniós tagállamokban székhellyel rendelkező vállalatcsoport része, megtörténhet, hogy a fő kapcsolattartó pont egy másik uniós tagállam adatvédelmi hatósága.

Nemzeti adatvédelmi hatóság keresése online

Hivatkozások

  • az általános adatvédelmi rendelet 4. cikkének (16) bekezdése, VI. fejezete (51–59. cikk) és (117)–(123) preambulumbekezdése
  • A 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport iránymutatásai a fő felügyeleti hatóságról, WP 244
  • A 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport iránymutatásai az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő felügyeleti hatóságának azonosításához, valamint a II. melléklet – Gyakran ismételt kérdések