Съдържание

Отговор

ОЗД са независими публични органи, които упражняват надзор чрез правомощия за разследване и коригиране на прилагането на закона за защита на данните. Те предоставят експертни съвети по въпроси относно защитата на данните и разглеждат жалбите, подадени срещу нарушения на Общия регламент относно защитата на данните и съответното национално законодателство. Във всяка държава членка от ЕС има по един орган.

Общо погледнато, основната точка за контакт по въпросите за защитата на данните е ОЗД в държавата  членка на ЕС, в която се намира вашето дружество/организация. Ако обаче вашето дружество/организация обработва данни в различни държави членки от ЕС или е част от група дружества, установени в различни държави членки от ЕС , тази основна точка за контакт може да е ОЗД в друга държава членка на ЕС.

Намерете онлайн вашия национален орган за защита на данните.

Позовавания

  • член 4, параграф 16, глава VI (членове 51—59) и съображения (117)—(123) от ОРЗД;
  • Насоки на работната група по член 29 относно водещия надзорен орган, WP 244
  • Насоки на работната група по член 29 за определяне на водещ надзорен орган на администратора или на обработващия лични данни и приложение II — Често задавани въпроси