Kateri so glavni vidiki splošne uredbe o varstvu podatkov, ki bi jih javna uprava morala poznati?

Kateri so glavni vidiki splošne uredbe o varstvu podatkov, ki bi jih javna uprava morala poznati?

Javne uprave morajo spoštovati ključna načela prava EU o varstvu podatkov, vključno z obveščanjem posameznikov.

Kako je treba obravnavati zahtevke posameznikov?

Kako je treba obravnavati zahtevke posameznikov?

Posamezniki imajo pravice v skladu z zakonodajo EU o varstvu podatkov, vključno s pravico do dostopa do podatkov. Javni organi morajo obravnavati zahtevke posameznikov.

Kaj se zgodi, če javna uprava ne upošteva pravil o varstvu podatkov?

Kaj se zgodi, če javna uprava ne upošteva pravil o varstvu podatkov?

Če javna uprava ne upošteva prava EU o varstvu podatkov, lahko sankcije vključujejo prekinitev dejavnosti, opozorila ali globe.