Care sunt principalele aspecte ale Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) pe care ar trebui să le cunoască o administrație publică?

Administrațiile publice trebuie să respecte principiile-cheie ale legii UE privind protecția datelor, inclusiv informarea persoanelor fizice.

Cum trebuie tratate cererile trimise de persoane fizice?

În temeiul legislației UE privind protecția datelor, persoanele fizice au anumite drepturi, inclusiv dreptul de acces la date. Administrațiile publice trebuie să se ocupe de cererile legate de aceste drepturi.

Ce se întâmplă dacă o administrație publică nu respectă normele privind protecția datelor?

Dacă o administrație publică nu respectă legea UE privind protecția datelor, sancțiunile pot include suspendarea activității, avertismente sau amenzi.