X'inhuma l-aspetti prinċipali tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR) li l-amministrazzjonijiet pubbliċi għandhom ikunu konxji minnhom?

X'inhuma l-aspetti prinċipali tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR) li l-amministrazzjonijiet pubbliċi għandhom ikunu konxji minnhom?

Amministrazzjonijiet pubbliċi għandhom jirrispettaw il-prinċipji ewlenin tal-liġi tal-GDPR, inkluż billi jinformaw lill-individwi.

Kif għandhom jiġu ttrattati t-talbiet minn individwi?

Kif għandhom jiġu ttrattati t-talbiet minn individwi?

L-individwi għandhom drittijiet skont il-liġi tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data, inkluż id-dritt għall-aċċess tad-data, l-amministrazzjonijiet pubbliċi jridu jittrattaw dawn it-talbiet.

X'jiġri jekk amministrazzjoni pubblika ma tikkonformawx mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data?

X'jiġri jekk amministrazzjoni pubblika ma tikkonformawx mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data?

Sanzjonijiet jekk amministrazzjoni pubblika ma tirrispettax il-GDPR jistgħu jinkludu sospensjoni tal-attività, twissijiet jew multi.