Kādi ir galvenie Vispārīgās datu aizsardzības regulas aspekti, kas būtu jāzina valsts pārvaldes iestādei?

Kādi ir galvenie Vispārīgās datu aizsardzības regulas aspekti, kas būtu jāzina valsts pārvaldes iestādei?

Kā apstrādāt fizisku personu iesniegtus pieprasījumus?

Kā apstrādāt fizisku personu iesniegtus pieprasījumus?

Kā rīkoties, ja valsts pārvaldes iestāde neievēro datu aizsardzības noteikumus?

Kā rīkoties, ja valsts pārvaldes iestāde neievēro datu aizsardzības noteikumus?