Kokius pagrindinius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) aspektus turėtų žinoti viešojo administravimo institucijos?

Viešojo administravimo institucijos turi laikytis ES duomenų apsaugos teisės akto pagrindinių principų, įskaitant dėl asmenų informavimo.

How should requests from individuals be dealt with?

Pagal ES duomenų apsaugos teisę asmenys turi įvairių teisių, įskaitant teisę susipažinti su duomenimis, o viešojo administravimo institucijos turi nagrinėti jų prašymus.

Kas nutinka, jeigu viešojo administravimo institucija nesilaiko duomenų apsaugos taisyklių?

Jei viešojo administravimo institucija nesilaiko ES duomenų apsaugos teisės akto, gali būti sustabdyta jos veikla, duotas įspėjimas arba skirta bauda.