Ποια είναι τα κύρια σημεία του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) που πρέπει να γνωρίζει κάθε δημόσια διοίκηση;

Ποια είναι τα κύρια σημεία του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) που πρέπει να γνωρίζει κάθε δημόσια διοίκηση;

Public administrations have to respect the key principles of EU data protection law, including informing individuals.

Πώς πρέπει να διεκπεραιώνονται τα αιτήματα φυσικών προσώπων;

Πώς πρέπει να διεκπεραιώνονται τα αιτήματα φυσικών προσώπων;

Φυσικά πρόσωπα μπορούν να επικοινωνήσουν με μια δημόσια διοίκηση για να ασκήσουν δικαιώματά τους σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, ένστασης, δικαίωμα να μην υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων).

Τι γίνεται σε περίπτωση που μια δημόσια διοίκηση δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες προστασίας δεδομένων;

Τι γίνεται σε περίπτωση που μια δημόσια διοίκηση δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες προστασίας δεδομένων;

Sanctions if a public administration doesn’t respect EU data protection law may include suspension of activity, warnings or fines.