Hvad er de vigtigste aspekter ved den generelle forordning om databeskyttelse, som en offentlig forvaltning skal være opmærksomme på?

Offentlige forvaltninger skal overholde hovedprincipperne i EU's databeskyttelseslovgivning, herunder information til enkeltpersoner.

Hvordan skal anmodninger fra enkeltpersoner behandles?

Enkeltpersoner har visse rettigheder i henhold til EU's databeskyttelseslovgivning såsom retten til aktindsigt, og offentlige myndigheder skal behandle sådanne anmodninger.

Hvad sker der, hvis en offentlig forvaltning ikke overholder databeskyttelsesreglerne?

Sanktioner, hvis en offentlig forvaltning ikke overholder EU's databeskyttelseslovgivning, kan omfatte suspension af aktiviteter, advarsler eller bøder.