Кои са основните аспекти на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), с които трябва да сме запознати?

Публичните администрации трябва да спазват основните принципи на правото на ЕС за защита на данните, включително информирането на физическите лица.

Как следва да се разглеждат исканията от физически лица?

Физическите лица имат права съгласно законодателството на ЕС за защита на данните, включително правото на достъп до данни, а публичните администрации са длъжни да обработват тези искания.

Какво ще стане, ако публична администрация не спази правилата за защита на данните?

Санкциите, ако публична администрация не спазва правото на ЕС за защита на данните, могат да включват спиране на дейността, предупреждения или глоби.