Puslapio turinys

Atsakymas

Duomenų apsaugos institucijos turi įvairių priemonių, jeigu nesilaikoma nustatytų reikalavimų. Galimo pažeidimo atveju gali būti skirtas įspėjimas. Pažeidus taisykles, gali būti pareikštas papeikimas arba nustatytas laikinas arba galutinis draudimas tvarkyti duomenis. Kai kuriose šalyse valdžios institucijoms gali būti skiriamos ir administracinės baudos. Viešojo administravimo institucija turėtų pasitikrinti savo šalies nacionaliniame duomenų apsaugos įstatyme.

Asmenys gali reikalauti kompensacijos, jeigu valdžios institucija pažeidė BDAR ir dėl to asmuo patyrė materialinę, pavyzdžiui, finansinę, arba nematerialinę žalą, pavyzdžiui, prarado reputaciją ar patyrė psichologinę įtampą. BDAR užtikrinama, kad tokie asmenys gautų kompensaciją, nepriklausomai nuo jų duomenis tvarkiusių organizacijų skaičiaus. Kompensacijos galima reikalauti tiesiai iš valdžios institucijos arba kreipiantis į atitinkamos valstybės narės kompetentingus nacionalinius teismus.

Nuorodos