Pe această pagină:

Răspuns

Persoanele fizice pot contacta o administrație publică pentru a-și exercita drepturile conferite de RGPD (dreptul de acces, de rectificare, de ștergere, de restricționare, de opoziție, dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automat).

Rețineți că persoanele fizice au dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal de către o administrație publică pe motive de interes public. Persoanele respective trebuie să prezinte administrației publice motive referitoare la situația lor particulară. Administrația publică poate continua să prelucreze datele și deci poate respinge solicitarea dacă demonstrează motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor și a drepturilor persoanei fizice sau dacă datele respective sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Persoanele fizice nu au drepturi asupra transmiterii acelor date referitoare la ele care sunt necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul.

O administrație publică trebuie să răspundă solicitărilor primite din partea persoanelor fizice fără întârzieri nejustificate, în principiu, în termen de o lună de la primirea solicitării. Aceasta poate cere persoanelor care efectuează solicitarea informații suplimentare pentru a le confirma identitatea. Dacă solicitarea este respinsă, persoanele în cauză trebuie informate cu privire la motivele respingerii și la dreptul acestora de a depune o plângere la APD, precum și la dreptul acestora la o cale de atac.

Puteți găsi mai multe informații despre obligațiile care vă revin în temeiul RGPD în secțiunea „Norme pentru companii și organizații”.

Referință

  • Capitolul III din RGPD