Sidens indhold

Svar

Enkeltpersoner kan kontakte en offentlig forvaltning for at udøve deres rettigheder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelse, ret til ikke at være genstand for automatiske afgørelser).

Bemærk, at enkeltpersoner har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger fortaget af en offentlig forvaltning i forbindelse med opgaver af samfundsinteresse. De skal anføre årsager, der omhandler netop deres situation. Den offentlige forvaltning kan fortsætte med at behandle oplysningerne og dermed afvise anmodningen, hvis den kan dokumentere, at den har tvingende legitime årsager til behandlingen, som tilsidesætter den enkeltes interesser og rettigheder, eller hvis oplysningerne skal bruges, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Enkeltpersoner har ikke ret til overførsel af oplysninger om dem, som skal bruges til at udføre opgaver af samfundsinteresse eller under udøvelse af offentlig myndighed.

En offentlig forvaltning skal besvare anmodninger fra enkeltpersoner uden unødig forsinkelse og i princippet senest en måned efter modtagelse af anmodningen. Den offentlige forvaltning kan bede om yderligere oplysninger, så den kan bekræfte identiteten på den person, der henvender sig. Hvis anmodningen afvises, skal den offentlige forvaltning informere personen om årsagerne til afvisningen og om personens ret til at klage til databeskyttelsesmyndigheden og søge retshåndhævelse.

Yderligere oplysninger om offentlige forvaltningers forpligtelser i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse findes i afsnittet »Virksomheder og organisationer«.

Reference

  • Kapitel III