Aké údaje možno spracúvať a za akých podmienok?

Aké údaje možno spracúvať a za akých podmienok?

Koľko údajov možno zozbierať?

Koľko údajov možno zozbierať?

Ako dlho možno uchovávať údaje a treba ich aktualizovať?

Ako dlho možno uchovávať údaje a treba ich aktualizovať?

Aké informácie treba dať jednotlivcom, ktorých údaje sú zbierané?

Aké informácie treba dať jednotlivcom, ktorých údaje sú zbierané?