Welke gegevens mogen worden verwerkt en onder welke voorwaarden?

Welke gegevens mogen worden verwerkt en onder welke voorwaarden?

Hoeveel gegevens mogen worden verzameld?

Hoeveel gegevens mogen worden verzameld?

Hoe lang kunnen gegevens worden bewaard en moeten ze worden bijgewerkt?

Hoe lang kunnen gegevens worden bewaard en moeten ze worden bijgewerkt?

Waarover moeten personen van wie gegevens worden verzameld, worden geïnformeerd?

Waarover moeten personen van wie gegevens worden verzameld, worden geïnformeerd?