Welke gegevens mogen worden verwerkt en onder welke voorwaarden?

Soort gegevens dat kan worden verwerkt en de voorwaarden, zoals transparantie, waaraan moet worden voldaan.

Hoeveel gegevens mogen worden verzameld?

Regels over de hoeveelheid gegevens die op grond van EU-wetgeving inzake gegevensbescherming van personen kunnen worden verzameld.

Hoe lang kunnen gegevens worden bewaard en moeten ze worden bijgewerkt?

Regels betreffende de opslagduur van persoonsgegevens en of deze gegevens op grond van EU-regels inzake gegevensbescherming moeten worden bijgewerkt.

Waarover moeten personen van wie gegevens worden verzameld, worden geïnformeerd?

Lijst van welk soort informatie organisaties aan burgers moeten geven bij het verzamelen van hun gegevens, inclusief wie de gegevens verzamelt en waarom.