Ποια δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Είδος δεδομένων που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία και οι προϋποθέσεις, όπως η διαφάνεια, που πρέπει να πληρούνται.

Πόσα δεδομένα μπορούν να συλλεγούν;

Κανόνες για τους όγκους των δεδομένων που μπορούν να συλλεχθούν από φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.

Για ποιο χρονικό διάστημα μπορούν να φυλάσσονται δεδομένα και είναι υποχρεωτικό να ενημερώνονται;

Κανόνες για την περίοδο αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για το εάν χρειάζονται ενημέρωση κατά τους κανόνες προστασίας των δεδομένων της ΕΕ.

Τι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στα άτομα των οποίων δεδομένα συλλέγονται;

Λίστα με το είδος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχουν οι οργανισμοί στους πολίτες κατά τη συλλογή των δεδομένων, όπως ποιος τα συλλέγει και γιατί.