Ar galima tvarkyti duomenis bet kokiu tikslu?

Principo, pagal kurį duomenys gali būti tvarkomi tik konkrečiu tikslu, paaiškinimas.

Ar galima naudoti duomenis kitu tikslu?

Informacija apie tai, kada duomenis galima tvarkyti kitu tikslu nei tuo, kuriuo jie buvo renkami.