Може ли личните данни да бъдат обработвани за всякакви цели?

Обяснение на принципа, съгласно който данните могат да бъдат обработвани само с конкретна цел.

Може ли данните да бъдат използвани за друга цел?

Информация за това кога данните могат да бъдат обработвани за цел, различна от тази, за която са събрани.