Vilka uppgifter får behandlas och enligt vilka villkor?

Typ av uppgifter som får behandlas och de villkor, till exempel öppenhet, som måste uppfyllas.