Jakie dane można przetwarzać i na jakich warunkach?

Rodzaje danych, które mogą być przetwarzane, oraz warunki, które muszą zostać spełnione, takie jak przejrzystość.