Vsebina strani

Odgovor

Osebni podatki se lahko obdelujejo samo, kadar obdelave ni mogoče razumno izvesti drugače. Če je mogoče, je zaželeno uporabljati anonimne podatke. Kadar so osebni podatki potrebni, morajo biti ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namen („najmanjši obseg podatkov“). Kot upravljavec ste odgovorni, da ocenite, koliko podatkov je potrebnih, in zagotovite, da se nepotrebni podatki ne zbirajo.

Primer

Posameznikom ponudite storitev souporabe avtomobila. Za izvajanje te storitve potrebujete ime, naslov in številko kreditne kartice svojih strank ter morda informacijo, ali je stranka invalid (torej zdravstvene podatke), vendar ne tudi o rasnem poreklu.

Referenci