Lapas saturs

Atbilde

Personas datus ir atļauts apstrādāt vienīgi tad, ja apstrādi nevar pamatoti veikt citā veidā. Ja iespējams, vēlams izmantot anonīmus datus. Ja vajadzīgi personas dati, tiem jābūt adekvātiem, atbilstīgiem un jāietver tikai tas, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos (“datu minimizēšana”). Jūsu uzņēmumam/organizācijai kā datu pārzinim ir jāizvērtē, cik daudz datu nepieciešams, un jānodrošina, ka netiek vākti nebūtiski dati.

Piemērs

Jūsu uzņēmums/organizācija fiziskām personām piedāvā automobiļu koplietošanas pakalpojumus. Lai sniegtu šādus pakalpojumus, iespējams, būs nepieciešams klientu vārds un uzvārds, adrese un kredītkartes numurs, un varbūt arī tas, vai attiecīgā persona ir ar invaliditāti (tātad — dati par veselības stāvokli), taču ne to rases piederība.

Atsauces

  • VDAR 5. panta 1. punkta c) apakšpunkts, un (39) apsvērums