Sivun sisältö

Vastaus

Henkilötietoja pitäisi käsitellä vain silloin, kun käsittely ei ole kohtuudella mahdollista muulla tavalla. Mahdollisuuksien mukaan tulisi käyttää anonyymeja tietoja. Jos henkilötiedot ovat tarpeen, niiden on oltava asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa käsittelytarkoituksiin ('tietojen minimointi'). Rekisterinpitäjänä yrityksesi/organisaatiosi vastuulla on arvioida, kuinka paljon tietoja tarvitaan, ja varmistaa, ettei epäolennaisia tietoja kerätä.

Esimerkki

Yrityksesi/organisaatiosi tarjoaa auton yhteiskäyttöpalveluja yksityishenkilöille. Kyseisten palvelujen tarjoamiseksi se saattaa tarvita asiakkaiden nimen, osoitteen ja luottokorttinumeron sekä mahdollisesti tietoa asiakkaan vammoista (terveystietoja), mutta et tarvitse tietoa henkilön etnisestä alkuperästä.

Viitteet