Sú povinnosti vždy rovnaké bez ohľadu na objem údajov, s ktorými nakladá moja spoločnosť/organizácia?

Záväzky organizácií podľa práva EÚ v oblasti ochrany údajov sa odvíjajú od typu a objemu ich činnosti, a nie od ich veľkosti.

Čo znamená „špecificky navrhnutá“ a „štandardná“ ochrana údajov?

Podľa práva EÚ v oblasti ochrany údajov sa ochrana údajov musí zabudovať do prvých fáz tvorby produktov.

Čo je to porušenie ochrany údajov a čo by sa malo robiť v prípade porušenia ochrany údajov?

Pravidlá EÚ o tom, komu prekladať hlásenia, a čo robiť, ak vaša spoločnosť utrpela porušenie ochrany údajov.

Kedy je potrebné posúdenie vplyvu na ochranu údajov (DPIA)?

Pravidlá EÚ o tom, ktoré spoločnosti musia vykonávať posúdenia vplyvu na ochranu údajov, a ako.

Aké pravidlá sa uplatňujú, ak moja organizácia prenáša údaje mimo EÚ?

V pravidlách EÚ o ochrane údajov sa tromi spôsobmi zaisťuje, aby údaje prenesené mimo EÚ mali vysokú úroveň ochrany.

Ako môžem preukázať, že moja organizácia dodržiava všeobecné nariadenie?

Dostupné nástroje na skontrolovanie toho, či sa vaša organizácia pridŕža práva EÚ v oblasti ochrany údajov.