Zijn alle verplichtingen gelijk, ongeacht de hoeveelheid gegevens die mijn onderneming/organisatie verwerkt?

Verplichtingen voor organisaties op grond van EU-wetgeving zijn gebaseerd op het soort en de omvang van hun activiteiten en niet op hun omvang.

Wat betekent gegevensbescherming „door ontwerp” en „door standaardinstellingen”?

Op grond van EU-wetgeving inzake gegevensbescherming moet gegevensbescherming in de eerste stadia van het productontwerp worden ingebouwd.

Wat is een inbreuk in verband met persoonsgegevens en wat moet er gedaan worden in geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens?

EU-regels over wie moet worden geïnformeerd en wat er moet gebeuren als uw bedrijf te maken krijgt met een gegevensinbreuk.

Wanneer moet een gegevensbeschermingsbeoordeling worden uitgevoerd?

EU-regels voor de vraag welke bedrijven een gegevensbeschermingsbeoordeling moeten uitvoeren en hoe.

Welke regels gelden er als mijn organisatie gegevens overdraagt buiten de EU?

EU-regels inzake gegevensbescherming zorgen ervoor dat gegevens die buiten de EU worden doorgegeven op drie manieren een hoog beschermingsniveau krijgen.

Hoe kan ik aantonen dat mijn onderneming/organisatie aan de AVG voldoet?

Instrumenten die beschikbaar zijn om te controleren of uw organisatie zich aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming houdt.