L-obbligi huma l-istess irrispettivament mill-ammont tad-data li tittratta l-organizzazzjoni tiegħi?

L-obbligi huma l-istess irrispettivament mill-ammont tad-data li tittratta l-organizzazzjoni tiegħi?

L-obbligi għall-organizzazzjonijiet skont il-GDPR huma bbażati fuq it-tip u l-volum tal-attività tagħhom u mhux fuq id-daqs tagħhom.

Xi jfissru protezzjoni tad-data “mid-disinn” u “b'mod awtomatiku”?

Xi jfissru protezzjoni tad-data “mid-disinn” u “b'mod awtomatiku”?

Skont il-liġi tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data, il-protezzjoni tad-data għandha tinbena fl-istadji bikrija tad-disinn tal-prodott.

X'inhu ksur ta' data u x'għandna nagħmlu fil-każ ta' ksur ta' data?

X'inhu ksur ta' data u x'għandna nagħmlu fil-każ ta' ksur ta' data?

Ir-regoli tal-UE dwar lil min tinnotifika u x'tagħmel jekk il-kumpanija tiegħek issofri ksur ta' data.

Meta għanda ssir Valutazzjoni tal-Impatt tal-Protezzjoni tad-Data (DPIA)?

Meta għanda ssir Valutazzjoni tal-Impatt tal-Protezzjoni tad-Data (DPIA)?

Ir-regoli tal-UE dwar liema kumpaniji għandhom iwettqu valutazzjonijiet tal-impatt fuq id-data u kif.

X'regoli japplikaw jekk l-organizzazzjoni tiegħi tittrasferixxi d-data barra mill-UE?

X'regoli japplikaw jekk l-organizzazzjoni tiegħi tittrasferixxi d-data barra mill-UE?

Ir-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data jiżguraw li d-data trasferita barra mill-UE tingħata livell għoli ta' protezzjoni bi tliet modi.

Kif nista' nuri li l-organizzazzjoni tiegħi hija konformi mal-GDPR?

Kif nista' nuri li l-organizzazzjoni tiegħi hija konformi mal-GDPR?

Għodod disponibbli biex tivverifika li l-organizzazzjoni tiegħek tikkonforma mal-liġi tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data.