Vai pienākumi ir vienādi neatkarīgi no manā uzņēmumā/organizācijā apstrādātā datu apjoma?

Vai pienākumi ir vienādi neatkarīgi no manā uzņēmumā/organizācijā apstrādātā datu apjoma?

ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktie organizāciju pienākumi ir atkarīgi no to darbību veida un apjoma, nevis organizācijas lieluma.

Ko nozīmē termini “integrēta datu aizsardzība” un “datu aizsardzība pēc noklusējuma”?

Ko nozīmē termini “integrēta datu aizsardzība” un “datu aizsardzība pēc noklusējuma”?

Saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu datu aizsardzība jāintegrē jau produkta izstrādes agrīnos posmos.

Kas ir datu aizsardzības pārkāpums un ko darīt, ja šāds pārkāpums noticis?

Kas ir datu aizsardzības pārkāpums un ko darīt, ja šāds pārkāpums noticis?

ES noteikumi par to, kam jāziņo un kā rīkoties, ja jūsu uzņēmumā noticis datu aizsardzības pārkāpums.

Kad jāveic novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību?

Kad jāveic novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību?

ES noteikumi par to, kādiem uzņēmumiem jāveic novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību un kā tas jādara.

What rules apply if my organisation transfers data outside the EU?

What rules apply if my organisation transfers data outside the EU?

Ar ES datu aizsardzības noteikumiem nodrošina, ka datiem, kas nosūtīti ārpus ES, tiek nodrošināta augsta līmeņa aizsardzība trīs veidos.

Kā varu pierādīt, ka mana organizācija ievēro VDAR?

Kā varu pierādīt, ka mana organizācija ievēro VDAR?

Pieejamie rīki, ar kuriem pārbaudīt, vai jūsu organizācija atbilst ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem.