Ar prievolės yra tokios pačios, nepriklausomai nuo mano įmonės ar organizacijos tvarkomų duomenų kiekio?

Organizacijų prievolės pagal ES duomenų apsaugos teisės aktą yra grindžiamos jų veiklos rūšimi ir apimtimi, o ne dydžiu.

Kas yra pritaikytoji ir standartizuotoji duomenų apsauga?

Pagal ES duomenų apsaugos teisės aktą duomenų apsauga turi būti užtikrinama jau ankstyvuosiuose produktų kūrimo etapuose.

Kas yra duomenų saugumo pažeidimas ir ką daryti duomenų saugumo pažeidimo atveju?

ES taisyklės dėl to, kas turi pranešti ir ką reikia daryti, jeigu jūsų įmonėje pažeidžiamas duomenų saugumas.

Kada reikia atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą (PDAV)?

ES taisyklės dėl to, kokios įmonės turi atlikti poveikio duomenims vertinimus ir kaip tai padaryti.

Kokios taisyklės taikomos, jeigu mano organizacija perduoda duomenis už ES ribų?

ES duomenų apsaugos taisyklėmis trim būdais užtikrinama, kad už ES ribų perduodamiems duomenims būtų taikomas aukštas apsaugos lygis.

Kaip parodyti, kad mano organizacija laikosi BDAR nustatytų reikalavimų?

Priemonės, skirtos patikrinti, kaip jūsų organizacija laikosi ES duomenų apsaugos teisės akto.