Ovatko velvoitteet samat riippumatta yritykseni/organisaationi käsittelemien tietojen määrästä?

EU:n tietosuojalainsäädännössä organisaatioille asetetut velvoitteet perustuvat organisaation koon sijasta sen toiminnan luonteeseen ja laajuuteen.

Mitä tarkoittaa 'sisäänrakennettu' ja 'oletusarvoinen' tietosuoja?

EU:n tietosuojalainsäädännön mukaan tietosuojan on oltava sisäänrakennettuna tuotesuunnitteluun sen alusta lähtien.

Mikä on tietoturvaloukkaus ja miten sellaisen sattuessa pitää toimia?

EU:n säännöt siitä, kenelle yrityksen on ilmoitettava ja kuinka sen on toimittava tietoturvaloukkauksen sattuessa.

Milloin täytyy tehdä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi?

EU:n säännöt siitä, mitkä organisaatiot ovat velvollisia tekemään tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin ja miten se on tehtävä.

Mitä sääntöjä sovelletaan, jos yritys siirtää tietoja EU:n ulkopuolelle?

EU:n tietosuojasäännöillä varmistetaan EU:n ulkopuolelle siirrettävien tietojen korkea suojataso kolmella tavalla.

Miten voin osoittaa, että organisaationi noudattaa yleistä tietosuoja-asetusta?

Työkalut, joiden avulla tarkistetaan, noudattaako organisaatiosi EU:n tietosuojalainsäädäntöä.