Er forpligtelserne de samme uanset mængden af oplysninger, vores organisation håndterer?

Organisationers forpligtelser ifølge EU's databeskyttelseslovgivning er baseret på typen og omfanget af aktiviteter, ikke deres størrelse.

Hvad betyder databeskyttelse »gennem design« og databeskyttelse »gennem standardindstillinger«?

Ifølge EU's databeskyttelseslovgivning skal der indbygges beskyttelse i de tidlige trin i produktdesign.

Hvad er brud på datasikkerheden, og hvad der skal gøres i tilfælde af brud på datasikkerheden?

EU's regler for, hvem der skal have besked og hvad I skal gøre ved et brud på datasikkerheden i virksomheden.

Hvornår er en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse påkrævet?

EU's regler for, hvilke virksomheder der skal gennemføre en konsekvensanalyse og hvordan.

Hvilke regler gælder der, hvis min organisation overfører oplysninger uden for EU?

EU's databeskyttelseslovgivning sikrer, at oplysninger, der overføres til lande uden for EU, beskyttes i høj grad på tre måder.

Hvordan kan vi bevise, at vores organisation overholder den generelle forordning om databeskyttelse?

Redskaber til at kontrollere, om jeres organisation overholder EU's databeskyttelseslovgivning.