Еднакви ли са задълженията, независимо от количеството данни, които моята организация обработва?

Задълженията за организациите съгласно правото на ЕС за защита на данните се основават на вида и обема на дейността им, а не на техния размер.

Какво означава защитата на данните „на етапа на проектирането“ и „по подразбиране“?

Съгласно законодателството на ЕС за защита на данните защитата на данните трябва да бъде вградена в ранните етапи на проектиране на продуктите.

Какво представлява нарушение на сигурността на данните и какво следва да бъде направено в случай на нарушение на сигурността на данните?

Правила на ЕС относно кого да уведомявате и какво да правите, ако вашето дружество претърпи нарушаване на данните.

Кога е необходимо да се изготви оценка на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД)?

Правила на ЕС относно това кои дружества трябва да правят оценка на въздействието върху данните и как да я направят.

Какви правила се прилагат, ако моята организация прехвърля данни извън ЕС?

Правилата на ЕС за защита на данните гарантират, че данните, прехвърляни извън ЕС, получават високо ниво на защита по три начина.

Как мога да покажа, че моята организация е в съответствие с ОРЗД?

Налични инструменти за проверка на това дали вашата организация спазва Регламента на ЕС относно защитата на данните.