Puslapio turinys

Atsakymas

Įmonės ir organizacijos yra skatinamos imtis techninių ir organizacinių priemonių ankstyvuosiuose duomenų tvarkymo operacijų rengimo etapuose, kad privatumo ir duomenų apsaugos principai būtų įgyvendinami nuo pat duomenų tvarkymo pradžios (pritaikytoji duomenų apsauga). Įmonės ir organizacijos turi pasirūpinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi užtikrinant aukščiausią privatumo apsaugos lygį (pvz., būtų tvarkomi tik būtini duomenys, trumpas saugojimo laikas, ribotas prieinamumas), kad standartizuotai su asmens duomenimis negalėtų susipažinti neribotas asmenų skaičius (standartizuotoji duomenų apsauga).

Pavyzdžiai

Pritaikytoji duomenų apsauga
Pseudonimų suteikimas (asmeniškai identifikuojančios medžiagos pakeitimas dirbtinais identifikatoriais) ir šifravimas (pranešimų užkodavimas, kad leidimo neturintys asmenys negalėtų jų perskaityti).

Standartizuotoji duomenų apsauga
Socialinės žiniasklaidos platforma turėtų būti skatinama nustatyti savo naudotojų profilių parametrus taip, kad būtų kuo labiau apsaugotas privatumas, pavyzdžiui, reikėtų nuo pat pradžių riboti naudotojų profilių pasiekiamumą, kad standartizuotai jų negalėtų pasiekti neribotas asmenų skaičius.

Nuorodos