Sidens indhold

Svar

Virksomheder/organisationer opfordres til at iværksætte tekniske og organisatoriske foranstaltninger, ikke senere end ved design af behandlingsaktiviteterne og på en sådan måde, at principperne om privatlivets fred og databeskyttelse sikres helt fra starten (»databeskyttelse gennem design«). Som standard bør virksomhederne/organisationerne sikre, at personoplysningerne behandles med den største grad af beskyttelse af privatlivets fred (f.eks. bør kun de nødvendige oplysninger behandles, korte opbevaringsperioder, begrænset adgang), så personoplysningerne som standard ikke gøres tilgængelige for et uendeligt antal personer (»databeskyttelse gennem standardindstillinger«).

Eksempler

Databeskyttelse gennem design
Brugen af pseudonymisering (at udskifte personhenførbare oplysninger med kunstige identifikatorer) og kryptering (indkodning af meddelelser, så kun autoriserede personer kan læse dem).

Databeskyttelse gennem standardindstillinger
Et socialt netværk bør opfordres til at angive standardindstillinger for brugernes profilindstillinger, der i videst muligt omfang respekterer privatlivets fred, for eksempel ved fra starten at begrænse brugerprofilerne, så de ikke er tilgængelige som standard for et uendeligt antal personer.

Referencer