Sivun sisältö

Vastaus

Kyse on tietoturvaloukkauksesta, kun yrityksesi/organisaatiosi vastuulla olevien tietojen salassapito, saatavuus tai eheys vaarantuvat. Tietoturvaloukkaus asettaa yksilön oikeudet ja vapaudet vaaraan, joten kyseisessä tilanteessa yrityksesi/organisaatiosi on ilmoitettava asiasta valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 72 tunnin määräajassa tietoturvaloukkauksen havaitsemisesta. Jos yrityksesi/organisaatiosi on rekisterinpitäjä, sen pitää ilmoittaa kaikista tietoturvaloukkauksista henkilötietojen käsittelijälle.

Jos tietoturvaloukkaus aiheuttaa korkean riskin kyseisille yksilöille, myös heille on ilmoitettava asiasta (ellei käytössä ole tehokkaita teknisiä ja organisatorisia turvaamistoimenpiteitä, joiden ansiosta riskin toteutuminen ei ole enää todennäköistä).

On tärkeää, että organisaatiolla on käytössään asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla vältetään mahdolliset tietoturvaloukkaukset.

Esimerkkejä

Organisaation pitää ilmoittaa tietosuojaviranomaiselle ja yksilöille
Tekstiilialan yrityksen työntekijöiden tiedot ovat vuotaneet. Vuotaneet tiedot sisälsivät jokaisen työntekijän kotiosoitteen, perhesuhteet, kuukausipalkan sekä sairauslomahakemukset. Tässä tapauksessa yrityksen on ilmoitettava vuodosta valvontaviranomaiselle. Koska osa henkilötiedoista on arkaluonteista, kuten terveystiedot, asiasta on ilmoitettava myös työntekijöille.

Sairaalan työntekijä päättää kopioida potilastiedot CD:lle ja julkaista ne verkossa. Sairaala saa asian selville parin päivän kuluttua. Sairaalan on 72 tunnin määräajassa ilmoitettava asiasta valvontaviranomaiselle. Kyse on arkaluonteisista tiedoista, esimerkiksi potilaan syövästä tai raskaudesta, joten asiasta on ilmoitettava myös potilaille. Kyseisessä tapauksessa voidaan epäillä, ettei sairaalalla ole ollut käytössään asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvaamistoimenpiteitä. Jos näin olisi ollut (esimerkiksi tietojen salaaminen), riski olisi todennäköisesti jäänyt toteutumatta, eikä sairaalan olisi siinä tapauksessa tarvinnut ilmoittaa asiasta potilaille.

Yrityksen on ilmoitettava asiakkaille, joiden on mahdollisesti ilmoitettava tietosuojaviranomaiselle ja yksilöille
Pilvipalvelu menettää monta kovalevyllistä useammalle asiakkaalle kuuluvia henkilötietoja. Sen on ilmoitettava asiasta mahdollisimman pian asiakkailleen. Asiakkaiden on mahdollisesti ilmoitettava asiasta tietosuojaviranomaiselle ja yksilöille riippuen siitä, millaista tietoa henkilötietojen käsittelijä on käsitellyt.

Viitteet