Musí byť v mojej spoločnosti/organizácii úradník pre ochranu údajov (DPO)?

Faktory, ktorými sa určuje, či spoločnosť alebo organizácia sú povinné mať úradníka pre ochranu údajov podľa práva EÚ v oblasti ochrany údajov.

Aké povinnosti má úradník pre ochranu údajov (DPO)?

Úradníci pre ochranu údajov sú zodpovední napr. za kontrolu súladu s právom EÚ v oblasti ochrany údajov a za zvyšovanie povedomia v organizácii.