Трябва ли моето/моята дружество/организация да има служител по защита на данните (СЗД)?

Фактори, които определят дали дадено дружество или организация са задължени да имат служител по защита на данните съгласно законодателството на ЕС.

Какви са отговорностите на служителя по защита на данните (СЗД)?

СЗД са отговорни за проверката на спазването на законодателството на ЕС за защита на данните и за повишаването на осведомеността в дадена организация.