Vsebina strani

Odgovor

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pomaga upravljavcu ali obdelovalcu pri vseh vprašanjih, povezanih z varstvom osebnih podatkov. Zlasti mora:

  • obveščati upravljavca ali obdelovalca in njegove/njune zaposlene ter mu/jima svetovati glede njegovih/njunih obveznostih v skladu s pravom o varstvu podatkov;
  • spremljati skladnost organizacije z vso zakonodajo v zvezi z varstvom podatkov, vključno z revizijami, ozaveščanjem in usposabljanjem osebja, vključenega v dejanja obdelave;
  • svetovati pri izvajanju/pripravi ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov in spremljati njeno izvajanje;
  • delovati kot kontaktna točka za zahteve posameznikov v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic;
  • sodelovati z organi za varstvo podatkov in delovati kot kontaktna točka za te organe pri vprašanjih v zvezi z obdelavo.

Organizacija mora pooblaščeno osebo za varstvo podatkov vključiti/imenovati na primeren način in pravočasno. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov ne sme pri opravljanju svojih nalog prejemati nobenih navodil od upravljavca ali obdelovalca. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov poroča neposredno najvišji upravni ravni organizacije.

Reference