Pe această pagină:

Răspuns

RPD oferă asistență operatorului sau persoanei împuternicite de operator la toate aspectele care au legătură cu protecția datelor cu caracter personal. În special, RPD trebuie:

  • să informeze și să consilieze operatorul sau persoana împuternicită de operator, precum și angajații acestora, cu privire la obligațiile care le revin în temeiul legii privind protecția datelor;
  • să monitorizeze respectarea de către organizație a tuturor legilor referitoare la protecția datelor, inclusiv prin audituri, prin activități de sensibilizare și prin formarea personalului implicat în operațiunile de prelucrare;
  • să furnizeze consiliere în cazul în care s-a efectuat o EIPD și să monitorizeze funcționarea acesteia;
  • să își asume rolul de punct de contact pentru solicitările din partea persoanelor fizice privind prelucrarea datelor acestora cu caracter personal și exercitarea drepturilor acestora;
  • să coopereze cu APD-urile și să își asume rolul de punct de contact pentru APD pentru aspecte referitoare la prelucrare.

RPD trebuie să fie implicat de organizație în mod corespunzător și în timp util. RPD nu trebuie să primească niciun fel de instrucțiuni din partea operatorului de date sau a persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor sale. RPD răspunde direct în fața celui mai înalt nivel al conducerii organizației.

Referință