Op deze pagina

Antwoord

De functionaris voor gegevensbescherming staat de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker bij in alle kwesties die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De functionaris voor gegevensbescherming moet met name:

  • de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en hun werknemers informeren en adviseren over hun verplichtingen in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming;
  • toezicht houden op de naleving van alle wetgeving inzake gegevensbescherming door de organisatie, met inbegrip van audits, bewustmakingsactiviteiten en opleiding van personeel dat bij de verwerking betrokken is;
  • advies verstrekken wanneer een gegevensbeschermingsbeoordeling is uitgevoerd en toezicht houden op de prestaties ervan;
  • optreden als aanspreekpunt voor verzoeken van personen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens en de uitoefening van hun rechten;
  • samenwerken met gegevensbeschermingsautoriteiten en optreden als hun aanspreekpunt bij kwesties in verband met verwerking.

De organisatie moet de functionaris voor gegevensbescherming tijdig en naar behoren betrekken. De functionaris voor gegevensbescherming mag van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker geen instructies voor de uitoefening van zijn taken ontvangen. De functionaris voor gegevensbescherming rapporteert rechtstreeks aan het hoogste managementniveau van de organisatie.

Referentie