Puslapio turinys

Atsakymas

DAP padeda duomenų valdytojui arba duomenų tvarkytojui visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų apsauga. Visų pirma DAP turi:

  • informuoti duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir jų darbuotojus apie jų prievoles pagal duomenų apsaugos teisės aktą;
  • stebėti, kaip organizacija laikosi visų teisės aktų duomenų apsaugos srityje, įskaitant auditus, informuotumo didinimą ir duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų mokymą;
  • konsultuoti dėl PDAV ir stebėti jo atlikimą;
  • atlikti kontaktinio asmens funkcijas asmenims kreipiantis su asmens duomenų tvarkymu ir teisėmis susijusiais klausimais;
  • bendradarbiauti su DAI ir atlikti kontaktinio asmens funkcijas DAI kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Organizacija turi tinkamai ir laiku įtraukti DAP į savo veiklą. DAP negali iš duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo gauti jokių nurodymų dėl savo užduočių vykdymo. Jis tiesiogiai atsiskaito organizacijos aukščiausio lygio vadovybei.

Nuoroda