Sidens indhold

Svar

Databeskyttelsesrådgiveren hjælper den dataansvarlige eller databehandleren på alle områder, der vedrører beskyttelse af personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren skal især:

  • informere og rådgive den dataansvarlige eller databehandleren samt de ansatte om deres forpligtelser i henhold til databeskyttelsesloven
  • overvåge, at organisationen overholder al lovgivning vedrørende databeskyttelse, herunder ved revision, oplysningskampagner og uddannelse af personale, der arbejder med behandlingsaktiviteter
  • rådgive, når der er udført en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, og overvåge dennes opfyldelse
  • fungere som kontaktpunkt for anmodninger fra enkeltpersoner vedrørende behandling af deres personoplysninger og udøvelsen af deres rettigheder
  • samarbejde med databeskyttelsesmyndigheden og fungere som kontaktpunkt for denne ved spørgsmål i forbindelse med behandling.

Organisationen skal inddrage databeskyttelsesrådgiveren i god tid . Databeskyttelsesrådgiveren må ikke få instruktion fra den dataansvarlige eller databehandleren om udførelsen af sine opgaver. Databeskyttelsesrådgiveren rapporterer direkte til det højeste ledelsesniveau i organisationen.

Reference