Czym zajmuje się administrator danych i podmiot przetwarzający dane?

Sposób określania administratora danych i podmiotu przetwarzającego dane oraz ich odpowiedzialność w ramach unijnego rozporządzenia o ochronie danych.

Czy inna osoba może przetwarzać dane w imieniu mojej organizacji?

Okoliczności, w których inna firma może przetwarzać dane w Twoim imieniu zgodnie z unijnym prawem o ochronie danych, oraz wymagane środki ostrożności.