Hvad er en dataansvarlig eller databehandler?

Hvordan det fastlægges, hvem der er dataansvarlig, og hvem der er databehandler, og disses ansvarsområder ifølge EU's databeskyttelseslovgivning.

Må andre behandle oplysninger på vegne af vores organisation?

Omstændigheder, hvor en anden virksomhed må behandle oplysninger for jer ifølge EU's databeskyttelseslovgivning, og hvilke foranstaltninger I skal træffe.