Какво е администратор на данни или обработващ данни?

Как се определя администраторът на данни и обработващият данните и отговорностите на всеки от тях съгласно Регламента на ЕС относно защитата на данните.

Може ли някой друг да обработва данните от името на моята организация?

Обстоятелства, при които друго дружество може да обработва данни от ваше име съгласно закона за защита на данните на ЕС и да предприема предпазни мерки.