Hemm xi salvagwardji speċifiċi għad-data dwar it-tfal?

Hemm xi salvagwardji speċifiċi għad-data dwar it-tfal?

Data personali tal-minorenni tista' tinġabar u tiġi pproċessata biss għal raġunijiet ta' kunsens bil-kunsens ta' ġenitur jew kustodju skont il-liġi tal-UE.

Tista' data li tkun ġejja mingħand parti terza tintuża għall-kummerċjalizzazzjoni?

Tista' data li tkun ġejja mingħand parti terza tintuża għall-kummerċjalizzazzjoni?

Regoli li jirregolaw l-użu tad-data personali tan-nies għall-kummerċjalizzazzjoni diretta skont il-liġi tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data, il-GDPR.