Има ли конкретни предпазни мерки за данните на децата?

Личните данни на деца могат да се събират и обработват единствено въз основа на съгласие на родител или настойник съгласно законодателството на ЕС.

Може ли да се използват за маркетинг данни, получени от трета страна?

Правила за използване на личните данни на хората за директен маркетинг съгласно Регламента на ЕС относно защитата на данните на ЕС, GDPR.